BIOTEKA 

Opakowania przyjazne środowisku | biodegradowalne oraz papierowe

Przepisy prawne w Polsce dotyczące opakowań

08 lutego 2024

Powrót

 

 

 

W Polsce ramy prawne dotyczące opakowań i tworzyw sztucznych określają przepisy unijne i krajowe. Obowiązują następujące ustawy dotyczące gospodarki odpadami:

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1054) - to podstawowa ustawa regulująca zasady gospodarowania odpadami, w tym ich zbiórki, transportu, przetwarzania i unieszkodliwiania. Ustawa ta określa również obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarki odpadami oraz nakłada kary za nieprzestrzeganie przepisów.

 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 169) - to ustawa regulująca gospodarkę odpadami pochodzącymi ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ustawa ta wprowadza obowiązek producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego do organizacji i finansowania jego zbiórki i recyklingu.

 

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1218) - to ustawa regulująca zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o odpadach opakowaniowych i innych odpadach pochodzących z produktów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1734) - to ustawa regulująca zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz odpadami pochodzącymi z produktów. Ustawa ta wprowadza m.in. system rozszerzonej odpowiedzialności producenta za opakowania oraz obowiązek ich selektywnej zbiórki i recyklingu. Została również uzupełniona o przepisy dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (implementująca dyrektywę SUP).

 

5. Ustawa z dnia 29 grudnia 2000 r. o opłacie produktowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2442) - to ustawa regulująca zasady pobierania opłaty produktowej od niektórych wyrobów przemysłowych, w tym opakowań i artykułów gospodarstwa domowego. Dochód z tej opłaty przeznaczany jest na cele ochrony środowiska, w tym na finansowanie działań związanych z gospodarką odpadami.

 

     Wymienione ustawy dotyczą ważnych aspektów gospodarki odpadami, ale nie regulują one wszystkich jej aspektów. Na przykład nie regulują sposobu wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych lub sposobu ich przetwarzania w celu uzyskania energii. Istnieją również inne przepisy dotyczące gospodarki odpadami, takie jak rozporządzenia, decyzje administracyjne, a także polityka odpadowa określona w strategiach krajowych, regionalnych i lokalnych. Ogólnie rzecz biorąc, gospodarka odpadami jest regulowana przez wiele różnych przepisów, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, w celu zapewnienia właściwego zarządzania odpadami i ochrony środowiska.

 

Pozostałe artykuły

10 maja 2024
  W ostatnich latach wzrasta świadomość wpływu tradycyjnych materiałów opakowaniowych, takich jak plastik, na naszą planetę. W rezultacie następuje istotny zwrot w kierunku stosowania biodegradowalnych rozwiązań opakowaniowych. Oto kilka przekonujących powodów,
26 marca 2024
Przepisy Unii Europejskiej opakowaniowe obowiązują od lat 90. Mimo podejmowania środków i wysiłków w celu zmniejszenia ilości opakowań, w UE obserwuje się wzrost ilości odpadów opakowaniowych. Jest to głównie wynikiem

Chcesz się z nami skontaktować? Zostaw nam swój e-mail, a wkrótce się odezwiemy.

Mail
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIOTEKA

 

Z nami zbudujesz lepszą przyszłość dla planety.

 

hello@bioteka.com.pl

 

+48 663 666 312

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.