BIOTEKA 

Opakowania przyjazne środowisku | biodegradowalne oraz papierowe

Chcesz się z nami skontaktować? Zostaw nam swój e-mail, a wkrótce się odezwiemy.

Mail
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

BIOTEKA

 

Z nami zbudujesz lepszą przyszłość dla planety.

 

hello@bioteka.com.pl

 

+48 663 666 312

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Biodegradowalność i kompostowalność - co to właściwie znaczy?

Wiele się teraz mówi o opakowaniach ekologicznych, które są biodegradowalne i kompostowalne. Aby wiedzieć które opakowania po użyciu i w jaki sposób należy traktować trzeba zapoznać się z wyżej wymienionymi pojęciami. 

 

CO TO JEST BIODEGRADOWALNOŚĆ?

Biodegradowalność oznacza zdolność substancji organicznych do rozpadu na prostsze składniki dzięki działaniu enzymów mikroorganizmów. Po zakończeniu tego procesu następuje całkowite przekształcenie początkowych substancji organicznych w proste cząsteczki nieorganiczne, takie jak woda, dwutlenek węgla i metan.

Poprzez naśladowanie tych naturalnych procesów, odpady organiczne powstałe w wyniku działalności ludzkiej mogą być usuwane za pomocą biodegradacji. Możliwe jest stworzenie optymalnych warunków sprzyjających temu procesowi, które są zarówno przemysłowe, jak i zgodne z tempem produkcji organicznych odpadów. Szybkość biodegradacji zależy od chemicznego charakteru substancji czy materiału oraz od otaczającego środowiska. Wysokie tempo biodegradacji zapewniają warunki fermentacji beztlenowej i przemysłowego kompostowania.

 

CZYM JEST KOMPOSTOWALNOŚĆ?

Kompostowalność to zdolność materiału organicznego do przekształcenia się w kompost w procesie kompostowania. Kompostowanie to tlenowy proces biologiczny, kontrolowany przez człowieka. Prowadzi on do produkcji humusu. Kompost jest doskonałym nawozem, bogatym w substancje humusowe i mikroorganizmy oraz pożytecznym dla gleby. Jego udział w materii organicznej poprawia strukturę gleby i biodostępność składników odżywczych (związków fosforu i azotu).

 

Terminy "biodegradacja", "materiały biodegradowalne", "kompostowalność" są bardzo powszechne, ale często błędnie używane i stanowią źródło nieporozumień.

Europejska norma EN 13432 rozwiązuje ten problem poprzez zdefiniowanie cech, jakie musi posiadać materiał, aby można go było uznać za “kompostowalny", a zatem poddawany recyklingowi poprzez kompostowanie stałych odpadów organicznych.

Norma ta stanowi punkt odniesienia dla producentów, władz publicznych, kierowników kompostowni i konsumentów.

 

Przykładowo, materiał ulegający biodegradacji niekoniecznie jest kompostowalny, ponieważ musi również ulec rozpadowi podczas cyklu kompostowania. Z drugiej strony materiał, który podczas kompostowania rozpada się na mikroskopijne kawałki, które następnie nie ulegają pełnej biodegradacji, również nie jest kompostowany.

 

09 lutego 2024

Powrót